יישומי מחשב בעריכת טקסטים

קורס מקוון בzoom

המרצה: דורון ארז

המועד: סמסטר א, 14 מפגשים בימי ראשון בערב, 18:30–20:00

סך השעות: 28 שעות אקדמיות

מטרת הקורס: 

לתת כלים ביישום של תוכנות אופיס לצורכי עריכה לשונית והיכרות עם יישומים נוספים.

 

תוכנית הקורס:

במהלך ההכשרה נקיים את המפגשים האלה:

שעות הלימוד

נושא

1 – 2

תוכנת  – WORDהיכרות עם רצועת הכלים, סרגל הכלים, שורת המצב והתאמתם לאופן העבודה של המשתמש

3 – 4

התאמה אישית של לוח המקשים וצירופי המקשים.

5 – 6

שליטה ברזי התצוגות השונות והשימושים שלהם כולל שימוש והגדרת פקודות מאקרו.

7 -8

אפשרויות פתיחה, שמירה ושיתוף מתקדמות וקביעת התנהגות כללית של מעבד התמלילים ב "קובץ"

9 – 10

תבנית WORD – שימוש בתבניות מוכנות ובניית תבנית.

11 – 12

סגנונות קיימים ויצירת סגנונות לצד שימוש בפקודות לוח, גופן, פסקה, עריכה ועורך.

13 – 14

כרטסת הוספה על כל הפקודות בקבוצות השונות שלה

15 – 16

כרטסת סקירה על כל הקבוצות והפקודות שלה

17 – 18

כרטסת הפניות על כל הפקודות והקבוצות שלה.

19 – 20

כרטסת פריסה פקודות וקבוצות

21 – 22

כרטסת מפתחים ושימושים מרכזיים

23 – 24

שילוב של כל הכרטסות ליצירת מסמך במהירות

25 – 26

עבודה עם קובצי PDF  

27 – 28

יצירת מסמכים משותפים ועבודה על מסמך משותף

 

 

דרכי הערכה:

השתתפות פעילה והגשת תרגילים

מבחן סיום

לפרטים ולהרשמה נא לפנות:

טלפון / SMS / ווטסאפ 0506741627

  [email protected]

טופס מקוון – כאן

יישומי מחשב בעריכת טקסטים

קורס מקוון בzoom

המרצה: דורון ארז

המועד: סמסטר א, 14 מפגשים בימי ראשון בערב, 18:30–20:00

סך השעות: 28 שעות אקדמיות

מטרת הקורס: 

לתת כלים ביישום של תוכנות אופיס לצורכי עריכה לשונית והיכרות עם יישומים נוספים.

 

תוכנית הקורס:

במהלך ההכשרה נקיים את המפגשים האלה:

שעות הלימוד

נושא

1 – 2

תוכנת  – WORDהיכרות עם רצועת הכלים, סרגל הכלים, שורת המצב והתאמתם לאופן העבודה של המשתמש

3 – 4

התאמה אישית של לוח המקשים וצירופי המקשים.

5 – 6

שליטה ברזי התצוגות השונות והשימושים שלהם כולל שימוש והגדרת פקודות מאקרו.

7 -8

אפשרויות פתיחה, שמירה ושיתוף מתקדמות וקביעת התנהגות כללית של מעבד התמלילים ב "קובץ"

9 – 10

תבנית WORD – שימוש בתבניות מוכנות ובניית תבנית.

11 – 12

סגנונות קיימים ויצירת סגנונות לצד שימוש בפקודות לוח, גופן, פסקה, עריכה ועורך.

13 – 14

כרטסת הוספה על כל הפקודות בקבוצות השונות שלה

15 – 16

כרטסת סקירה על כל הקבוצות והפקודות שלה

17 – 18

כרטסת הפניות על כל הפקודות והקבוצות שלה.

19 – 20

כרטסת פריסה פקודות וקבוצות

21 – 22

כרטסת מפתחים ושימושים מרכזיים

23 – 24

שילוב של כל הכרטסות ליצירת מסמך במהירות

25 – 26

עבודה עם קובצי PDF  

27 – 28

יצירת מסמכים משותפים ועבודה על מסמך משותף

 

 

דרכי הערכה:

השתתפות פעילה והגשת תרגילים

מבחן סיום

לפרטים ולהרשמה נא לפנות:

טלפון / SMS / ווטסאפ 0506741627

  [email protected]

טופס מקוון – כאן

Jerusalem Center for Textual Studies