הקשרי לשון
בלשנות, פרשנות, משמעות

כתב העת הקשרי לשון – בלשנות, פרשנות, משמעות הוא כתב עת אקדמי שפיט (reviewed peer), המיוחד לחקר הטקסט העברי בהקשריו המגוונים ולמגעיה של תורת הלשון עם תחומי דעת משיקים ומשלימים. תינתן במה למחקרים עדכניים של טקסטים קלסיים ומודרניים במגוון סוגות וסוגים.

במוקד החקר יעמדו סוגיות בדקדוק ובסגנון, בתקן ומציאות, בחקר המשמעויות של המילה ושל המבע ובהשתקפותן בחיים ובספרות, בהיבטים הרמנויטיים של טקסטים מרבדים היסטוריים ועכשוויים, וביחסים בין טקסט מקור ובין התרגום.  

מאמרי כתב העת יתפרסמו באתר כתב העת במרשתת. מהדורה מוגבלת של חוברות נדפסות תצא לאור אחת לשנה.

כתב העת יוצא לאור במסגרת "המרכז ללימודי הטקסט ירושלים" בשיתוף עם מכללת ליפשיץ.

 

העורכת: לובה חרל"פ

ועדת המערכת: אורלי אלבק, רות אלמגור-רמון, קרן דובנוב, רם שטיינר

מועצת המערכת:  עילית אולשטיין, חוה בת זאב שילדקרוט, עינת גוברמן, עינת גונן, אפרים חזן, תניא נוטריוס, תמר סוברן, מאיה פרוכטמן, שמחה קוגוט, הילה קרס, אבינעם רוזנק, ורדית רינגולד, אורה שורצולד

רכז המערכת: ירעם נתניהו

הפקה ומזכירות: רויטל איל

למאמרי גיליון 1–2 (תשפ"ב–תשפ"ג) ראו כאן
למאמרי גיליון 3 ראו כאן
 
קול קורא למאמרים 

המערכת מזמינה את החוקרים להציע מאמרים מקוריים בתחומי העניין המפורטים לעיל.

 הנחיות להגשת כתבי יד למערכת

המאמרים יוגשו למערכת בקובץ דיגיטלי בגרסת Word. למאמר יש לצרף תקציר בעברית ותקציר באנגלית, כל אחד בהיקף 250–300 מילים.

אין לציין את שם המחבר במאמר או בתקצירים.

המאמרים ייכתבו בעברית תקינה ובהקפדה על כללי הכתיב של האקדמיה ללשון העברית ועל קביעותיה. 

כללי הציטוט (בַפְּנים, בהערות וברשימת המקורות) ייכתבו לפי סגנון APA (המהדורה השביעית) כפי שעובדו בספריית מכללת סמינר הקיבוצים – ראו בקישור זה.

כנהוג בסגנון APA מובאות הבאות ברצף בגוף המאמר יוקפו במירכאות כפולות. מובאות ארוכות (שלוש שורות או יותר) יובאו בפסקה נפרדת מוזחת מימין, ללא מירכאות.

 

ציון מקורות של ספרות קלסית בעברית:

שמות ספרי המקרא ייכתבו במלואם (ולא בקיצור), וציון הפרקים והפסוקים יבוא באותיות (ולא במספרים), כך: בראשית א, יח

מקור במשנה ייכתב כך: משנה, שבת א, ב

מקור במכילתות: מכילתא דר"י, פסחא טז; מכילתא דרשב"י, יח, כז

מקור בתוספתא: תוספתא, ברכות פ"א ה"א

מקור בתלמוד הירושלמי: ירושלמי, ברכות פ"א ה"א

מקור בתלמוד הבבלי: בבלי, קידושין ב, ע"א

במקורות אחרים יש להטיל פסיק בין רכיב למשנהו, למשל: בראשית רבה, יא, ט; רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, א, ב

המערכת לא תקבל לעיונה מאמרים שאינם לפי המתכונת הנדרשת.

 

כתובת להתכתבות ולמשלוח מאמרים: מערכת הקשרי לשון, [email protected]

הקשרי לשון
בלשנות, פרשנות, משמעות

                                   

כתב העת הקשרי לשון – בלשנות, פרשנות, משמעות הוא כתב עת אקדמי שפיט (reviewed peer), המיוחד לחקר הטקסט העברי בהקשריו המגוונים ולמגעיה של תורת הלשון עם תחומי דעת משיקים ומשלימים. תינתן במה למחקרים עדכניים של טקסטים קלסיים ומודרניים במגוון סוגות וסוגים.

במוקד החקר יעמדו סוגיות בדקדוק ובסגנון, בתקן ומציאות, בחקר המשמעויות של המילה ושל המבע ובהשתקפותן בחיים ובספרות, בהיבטים הרמנויטיים של טקסטים מרבדים היסטוריים ועכשוויים, וביחסים בין טקסט מקור ובין התרגום.  

מאמרי כתב העת יתפרסמו באתר כתב העת במרשתת. מהדורה מוגבלת של חוברות נדפסות תצא לאור אחת לשנה.

כתב העת יוצא לאור במסגרת "המרכז ללימודי הטקסט ירושלים" בשיתוף עם מכללת ליפשיץ.

 

העורכת: לובה חרל"פ

ועדת המערכת: אורלי אלבק, רות אלמגור-רמון, קרן דובנוב, רם שטיינר

מועצת המערכת:  עילית אולשטיין, חוה בת זאב שילדקרוט, עינת גוברמן, עינת גונן, אפרים חזן, תניא נוטריוס, תמר סוברן, מאיה פרוכטמן, שמחה קוגוט, הילה קרס, אבינעם רוזנק, ורדית רינגולד, אורה שורצולד

רכז המערכת: ירעם נתניהו

הפקה ומזכירות: רויטל איל

 

למאמרי גיליון 1–2 (תשפ"ב–תשפ"ג) ראו כאן

 

למאמרי גיליון 3 ראו כאן

 

קול קורא למאמרים

 

המערכת מזמינה את החוקרים להציע מאמרים מקוריים בתחומי העניין המפורטים לעיל.

 

הנחיות להגשת כתבי יד למערכת

 

המאמרים יוגשו למערכת בקובץ דיגיטלי בגרסת Word. למאמר יש לצרף תקציר בעברית ותקציר באנגלית, כל אחד בהיקף 250–300 מילים.

אין לציין את שם המחבר במאמר או בתקצירים.

המאמרים ייכתבו בעברית תקינה ובהקפדה על כללי הכתיב של האקדמיה ללשון העברית ועל קביעותיה. 

כללי הציטוט (בַפְּנים, בהערות וברשימת המקורות) ייכתבו לפי סגנון APA (המהדורה השביעית) כפי שעובדו בספריית מכללת סמינר הקיבוצים – ראו בקישור זה.

כנהוג בסגנון APA מובאות הבאות ברצף בגוף המאמר יוקפו במירכאות כפולות. מובאות ארוכות (שלוש שורות או יותר) יובאו בפסקה נפרדת מוזחת מימין, ללא מירכאות.

 

ציון מקורות של ספרות קלסית בעברית:

שמות ספרי המקרא ייכתבו במלואם (ולא בקיצור), וציון הפרקים והפסוקים יבוא באותיות (ולא במספרים), כך: בראשית א, יח

מקור במשנה ייכתב כך: משנה, שבת א, ב

מקור במכילתות: מכילתא דר"י, פסחא טז; מכילתא דרשב"י, יח, כז

מקור בתוספתא: תוספתא, ברכות פ"א ה"א

מקור בתלמוד הירושלמי: ירושלמי, ברכות פ"א ה"א

מקור בתלמוד הבבלי: בבלי, קידושין ב, ע"א

במקורות אחרים יש להטיל פסיק בין רכיב למשנהו, למשל: בראשית רבה, יא, ט; רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, א, ב

 

המערכת לא תקבל לעיונה מאמרים שאינם לפי המתכונת הנדרשת.

 

כתובת להתכתבות ולמשלוח מאמרים: מערכת הקשרי לשון, [email protected]

 

 

 

Jerusalem Center for Textual Studies