עריכת חיבורים תורניים
(עריכה וההדרה)

קורס מקוון בZOOM

הקורס מטרתו להכשיר עורכים ומהדירים לספרות תורנית מסוגים שונים.

הקורס פותח אופקים חדשים להתמקצעות בעולם התורה.

המרצה:  הרב ד"ר כרמיאל כהן, עורך חיבורים תורניים ומהדיר

משך הקורס:  9 מפגשים, 3 שעות אקדמיות כ"א, סה"כ 27 שעות אקדמיות

מועד: סמסטר א (סתיו), ימי שני בערב, בשעות 19:30–-22:00

תוכנית הקורס
חלק א: עריכת טקסט ולשון
 • סגנון הכתיבה הרבני – שמרנות לעומת כתיבה מודרנית
 • ההבדלים בין כתיבה מדעית ובין כתיבה תורנית – הצגה ודיון
 • עריכת תוכן ועריכת סגנון ולשון
 • פתיחת ראשי תיבות
 • ציון מראי מקום: שיטת הציון והיקף הציון
 • השימוש בארמית ופיענוח ביטויים ארמיים
 • שגיאות נפוצות ותיקוניהן
 • תיקוני לשון, כתיב ופיסוק בטקסטים תורניים: כללי הכתיב המלא, ענייני פיסוק

חלק ב: ההדרת כתבי יד ודפוסים ישנים

 • מבוא
 • הכרת החיבור, המחבר, התקופה
 • דרכי איתור כתבי יד של החיבור
 • שיקולים בבחירת כתב היד
 • סוגים שונים של מהדורות: מהדורה דיפלומטית, אקלקטית, מדעית וכו'
 • המדורים הנלווים: שינויי נוסחאות, מראה מקומות, הפניות, ביאור, הערות, מפתחות, רשימה ביבליוגרפית, מבואות, נספחים ועוד
 • סוגים של סינופסיס ושיטות להכנת סינופסיס
 • שיקולים בעיצוב הפורמט של המהדורה
 • הצגת מאגרי מידע הנוגעים לתחום ההדרה: אתר כתיב, פורטל פרידברג (אתר הגניזה, הכי גרסינן, מהדורא), פרויקט השו"ת ועוד – היכרות ותרגול
 • דיון מסכם בעקרונות הההדרה

בקורס נציג טעימות והדגמות מתוך הנושאים הנלמדים, נדון בטעויות שונות של מהדירים, ויתבצע תרגול בשיעור.

מסיימי הקורס יקבלו אישור לימודים (ללא ציון)

המעוניינים באישור לימודים עם ציון יגישו מטלה מסכמת בתיאום עם המרצה

הערה: קורס זה הוא גם קורס בחירה בתוכנית עריכה לשונית והבאה לדפוס.

מחיר: 900 ₪ +200 ₪ דמי רישום

אפשר לפרוס לשני תשלומים

למידע ולהרשמה:

טלפון / ווטסאפ /  0506741627

דוא"ל: [email protected]

טופס מקוון (מומלץ) >>> כאןד"ר

עריכת חיבורים תורניים
(עריכה וההדרה)

תוכנית מקוונת בzoom

הקורס מטרתו להכשיר עורכים ומהדירים לספרות תורנית מסוגים שונים.

הקורס פותח אופקים חדשים להתמקצעות בעולם התורה.

המרצה:  הרב ד"ר כרמיאל כהן, עורך חיבורים תורניים ומהדיר

משך הקורס:  9 מפגשים, 3 שעות אקדמיות כ"א, סה"כ 27 שעות אקדמיות

מועד: סמסטר א, ימי שני בערב, בשעות 19:30–-22:00

תוכנית הקורס

חלק א: עריכת טקסט ולשון

סגנון הכתיבה הרבני – שמרנות לעומת כתיבה מודרנית

ההבדלים בין כתיבה מדעית ובין כתיבה תורנית – הצגה ודיון

עריכת תוכן ועריכת סגנון ולשון

פתיחת ראשי תיבות

ציון מראי מקום: שיטת הציון והיקף הציון

השימוש בארמית ופיענוח ביטויים ארמיים

שגיאות נפוצות ותיקוניהן

תיקוני לשון, כתיב ופיסוק בטקסטים תורניים: כללי הכתיב המלא, ענייני פיסוק

חלק ב: ההדרת כתבי יד ודפוסים ישנים

מבוא

הכרת החיבור, המחבר, התקופה

דרכי איתור כתבי יד של החיבור

שיקולים בבחירת כתב היד

סוגים שונים של מהדורות: מהדורה דיפלומטית, אקלקטית, מדעית וכו'

המדורים הנלווים: שינויי נוסחאות, מראה מקומות, הפניות, ביאור, הערות, מפתחות, רשימה ביבליוגרפית, מבואות, נספחים ועוד

סוגים של סינופסיס ושיטות להכנת סינופסיס

שיקולים בעיצוב הפורמט של המהדורה

הצגת מאגרי מידע הנוגעים לתחום ההדרה: אתר כתיב, פורטל פרידברג (אתר הגניזה, הכי גרסינן, מהדורא), פרויקט השו"ת ועוד – היכרות ותרגול

דיון מסכם בעקרונות הההדרה

בקורס נציג טעימות והדגמות מתוך הנושאים הנלמדים,

נדון בטעויות שונות של מהדירים,

ויתבצע תרגול בשיעור .

מסיימי הקורס יקבלו אישור לימודים (ללא ציון)

המעוניינים באישור לימודים עם ציון יגישו מטלה מסכמת בתיאום עם המרצה

הערה: קורס זה הוא גם קורס בחירה בתוכנית עריכה לשונית והבאה לדפוס.

מחיר: 900  ₪ + 200 ₪ דמי רישום

אפשר לפרוס לשני תשלומים

למידע ולהרשמה:

טלפון / ווטסאפ /  0506741627

דוא"ל: [email protected]

טופס מקוון (מומלץ) >>> כאן

Jerusalem Center for Textual Studies