עריכת חיבורים תורניים
(עריכה וההדרה)

קורס מקוון בZOOM

הקורס מטרתו להכשיר עורכים ומהדירים לספרות תורנית מסוגים שונים.

הקורס פותח אופקים חדשים להתמקצעות בעולם התורה.

המרצה:  הרב דוד פיאלקוף, רב בישיבת תקוע, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, עורך חיבורים תורניים ומהדיר

משך הקורס:  9 מפגשים, 3 שעות כ"א, סה"כ 27 שעות אקדמיות

מועד: סמסטר א, ימי רביעי בערב, בשעות 19:00–-21:30

תוכנית הקורס
חלק א: עריכת טקסט ולשון
 • סגנון הכתיבה הרבני – שמרנות לעומת כתיבה מודרנית
 • ההבדלים בין כתיבה מדעית ובין כתיבה תורנית – הצגה ודיון
 • עריכת תוכן ועריכת סגנון ולשון
 • פתיחת ראשי תיבות
 • ציון מראי מקום: שיטת הציון והיקף הציון
 • השימוש בארמית ופיענוח ביטויים ארמיים
 • שגיאות נפוצות ותיקוניהן
 • תיקוני לשון, כתיב ופיסוק בטקסטים תורניים: כללי הכתיב המלא, ענייני פיסוק

חלק ב: ההדרת כתבי יד ודפוסים ישנים

 • מבוא
 • הכרת החיבור, המחבר, התקופה
 • דרכי איתור כתבי יד של החיבור
 • שיקולים בבחירת כתב היד
 • סוגים שונים של מהדורות: מהדורה דיפלומטית, אקלקטית, מדעית וכו'
 • המדורים הנלווים: שינויי נוסחאות, מראה מקומות, הפניות, ביאור, הערות, מפתחות, רשימה ביבליוגרפית, מבואות, נספחים ועוד
 • סוגים של סינופסיס ושיטות להכנת סינופסיס
 • שיקולים בעיצוב הפורמט של המהדורה
 • הצגת מאגרי מידע הנוגעים לתחום ההדרה: אתר כתיב, פורטל פרידברג (אתר הגניזה, הכי גרסינן, מהדורא), פרויקט השו"ת ועוד – היכרות ותרגול
 • דיון מסכם בעקרונות הההדרה
 • בקורס נציג טעימות והדגמות מתוך הנושאים הנלמדים,
 • נדון בטעויות שונות של מהדירים,
 • ויתבצע תרגול בשיעור.
 • מסיימי הקורס יקבלו אישור לימודים (ללא ציון)

המעוניינים באישור לימודים עם ציון יגישו מטלה מסכמת בתיאום עם המרצה

הערה: קורס זה הוא גם קורס בחירה בתוכנית עריכה לשונית והבאה לדפוס.

מחיר מיוחד: 750 ₪ + 150 ₪ דמי רישום

אפשר לפרוס לשני תשלומים

למידע ולהרשמה:

טלפון / ווטסאפ /  0506741627

דוא"ל: [email protected]

טופס מקוון (מומלץ) – כאן

עריכת חיבורים תורניים
(עריכה וההדרה)

תוכנית מקוונת בzoom

                                   

הקורס מטרתו להכשיר עורכים ומהדירים לספרות תורנית מסוגים שונים.

הקורס פותח אופקים חדשים להתמקצעות בעולם התורה.

 

המרצה:  הרב דוד פיאלקוף, רב בישיבת תקוע, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, עורך חיבורים תורניים ומהדיר

משך הקורס:  9 מפגשים, 3 שעות כ"א, סה"כ 27 שעות אקדמיות

מועד: סמסטר א, ימי רביעי בערב, בשעות 19:00–-21:30

 

תוכנית הקורס

חלק א: עריכת טקסט ולשון

סגנון הכתיבה הרבני – שמרנות לעומת כתיבה מודרנית

ההבדלים בין כתיבה מדעית ובין כתיבה תורנית – הצגה ודיון

עריכת תוכן ועריכת סגנון ולשון

פתיחת ראשי תיבות

ציון מראי מקום: שיטת הציון והיקף הציון

השימוש בארמית ופיענוח ביטויים ארמיים

שגיאות נפוצות ותיקוניהן

תיקוני לשון, כתיב ופיסוק בטקסטים תורניים: כללי הכתיב המלא, ענייני פיסוק

 

חלק ב: ההדרת כתבי יד ודפוסים ישנים

מבוא

הכרת החיבור, המחבר, התקופה

דרכי איתור כתבי יד של החיבור

שיקולים בבחירת כתב היד

סוגים שונים של מהדורות: מהדורה דיפלומטית, אקלקטית, מדעית וכו'

המדורים הנלווים: שינויי נוסחאות, מראה מקומות, הפניות, ביאור, הערות, מפתחות, רשימה ביבליוגרפית, מבואות, נספחים ועוד

סוגים של סינופסיס ושיטות להכנת סינופסיס

שיקולים בעיצוב הפורמט של המהדורה

הצגת מאגרי מידע הנוגעים לתחום ההדרה: אתר כתיב, פורטל פרידברג (אתר הגניזה, הכי גרסינן, מהדורא), פרויקט השו"ת ועוד – היכרות ותרגול

דיון מסכם בעקרונות הההדרה

 

בקורס נציג טעימות והדגמות מתוך הנושאים הנלמדים,

נדון בטעויות שונות של מהדירים,

ויתבצע תרגול בשיעור .

 

מסיימי הקורס יקבלו אישור לימודים (ללא ציון)

המעוניינים באישור לימודים עם ציון יגישו מטלה מסכמת בתיאום עם המרצה

הערה: קורס זה הוא גם קורס בחירה בתוכנית עריכה לשונית והבאה לדפוס.

 

מחיר מיוחד: 750 ₪ + 150 ₪ דמי רישום

אפשר לפרוס לשני תשלומים

 

למידע ולהרשמה:

טלפון / ווטסאפ /  0506741627

דוא"ל: [email protected]

טופס מקוון (מומלץ) – כאן

Jerusalem Center for Textual Studies